Uluslararası 6. Balkan  Otizm Konferansı 26-28 Mayıs 2023

Uluslararası 6. Balkan  Otizm Konferansı 26-28 Mayıs 2023 günleri arasında Karadağ´da gerçekleşecektir.

Autismedi tıbbi direktörü, Nükleer tıp uzmanı, nükleer nöropsikiyatri, bütünsel tıp

Dünya Otizm Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi

Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Türkiye Danışma Kurulu Üyesi

Priştine Heimerer College´da misafir öğretim görevlisi olan Dr. N.Cem Kınacı, “Otizm spektrum bozukluklarında zorluklar ve çözümler” konulu bir sunum yapacak.

The 6th International Balkan Autism Conference will be held in Montenegro between 26-28 May 2023.

Autismedi Medical Director, Nuclear Medicine Specialist, Nuclear neuropsychiatry, Holistic Medicine, Member of the Board of the World Autism Organization, Autism Associations Federation (ODFED) Turkey Advisory Board Member, Visiting lecturer at Heimerer College Pristina, Dr. N.Cem Kınacı will make a presentation on “Challenges and solutions in autism spectrum disorders”.

Dr. Necip Cem KINACI, MD

Specijalista nuklearne medicine, Nuklearne neuropsihijatrije, holističke medicine

Član Upravnog vijeća Svjetske organizacije za autizam

Član Savjetodavnog odbora Saveza udruženja za autizam (ODFED) Turska

Gostujući predavač na Heimerer koledžu Priština

Naziv predavanja: “Izazovi i rješenja u poremećajima iz autističnog spektra”

 

http://autismedi.com/tr/nd/6-uluslararasi-balkan-otizm-konferansi.html?I=74